Meezingen?

Elke woensdag repetitie van 20:30 tem 22:30 in de Regenboogschool te Elewijt.

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons

Koorleden, meld je aan op het intranet.

 

JO

 

In 2017 hebben wij heel wat activiteiten gehad, de ene al beter dan de andere. Onze deelname aan het koortornooi in Heverlee was geen onverdeeld succes. En toch hebben we daar niet zo slecht gepresteerd als het resultaat doet blijken. Alleen was de zaal niet zo geschikt voor de grootte van ons koor en als bijkomend nadeel gold dat de andere koren vooral uit jongeren bestonden.

Dat we echter nog een stevige reputatie hebben bewezen we tijdens de uitvoering van The Ebony Oratoriovan Dirk Brossé in de kathedraal van Mechelen. Iedereen heeft zich daaraan kunnen optrekken. De repetitietijd was zeer kort, maar toch hebben vele zangers zelf heel veel thuis gerepeteerd. En het werd een waar succes, waar enthousiast op gereageerd werd. Nadien hebben we zelf de geluidsopname kunnen beluisteren, waarbij iedereen ingetogen stil werd. Een herinnering om te koesteren.

In de kerk van Elewijt hebben we de traditie van de Paasmis terug opgenomen en durfden het zelfs aan het Hallelujah van Händel te brengen zonder enige begeleiding: en met succes! De receptie nadien in De Prins werd ook zeer gesmaakt.

Ons volgende hoogtepunt was het novemberconcert Evviva Bacchoin het Gemeenschapscentrum De Melkerij: het eerste concert dat volledig samengesteld werd door onze dirigente Anne Adriaensens. Het concert - georganiseerd in samenwerking met de Gezondheidsraad van Zemst - werd door de grote meerderheid van de aanwezigen zeer gesmaakt. De Gezondheidsraad kon na afloop 3 cheques van elk 800,- overhandigen aan de 3 welzijns- en gezondheidscentra van Zemst, namelijk Releghem, Ambroos en Zonnesteen.

Als afsluiter van het jaar hebben we ons ingezet voor de Warmste Week eind december en hebben daarvoor miniconcertjes georganiseerd bij mensen thuis en ook in de Spar van Elewijt. Dit alles om Zemst for Lifete steunen. Ook de Bachanten hebben daaraan meegewerkt en op het einde konden we een niet onaardig bedrag van 1.400,- schenken aan de organisatoren. Zij steunden 3 goede doelen, namelijk Villa Clementina uit Eppegem, het Antikankerfonds en Ouders van Verongelukte Kinderen. In totaal bracht dit initiatief 101.518,- op.

Voor het jaar 2018 hebben we bewust gekozen om het wat kalmer aan te doen en meer tijd te nemen voor de repetities en afwerking van onze optredens. Want in 2017 was het soms wel een beetje hectisch. Wat reeds vaststaat is het zingen van de Paasmis in Elewijt en ook het opluisteren van de mis voor de herdenking van 100 jaar militair kerkhof in Eppegem (24 juni).

Tenslotte vermelden we nog dat onze dirigente een muzikale adviescommissieheeft opgericht die haar zal bijstaan in de keuze van de nummers voor onze verschillende optredens.