Meezingen?

Elke woensdag repetitie van 20:00 tem 22:00 in de Regenboogschool te Elewijt.

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons

Koorleden, meld je aan op het intranet.

 

Dirigent

Christine Chaltin 

Als 15-jarige heb ik gekozen voor muziek. Mijn start was de hele nieuwe richting “Kunsthumaniora” in het Lemmensinstituut te Leuven. Daarna Koninklijk Conservatorium Antwerpen waar ik 1 ste prijs notenleer en het daaropvolgend jaar 1 ste prijs harmonie behaalde.

Op mijn 19de in het DKO beginnen lesgeven. Eerst met notenleer (Londerzeel) snel vervangen door harmonie (Asse en Mechelen). Vóór 1990 17 jaar als assisent het vak harmonie gegeven aan het KVMA.

De onderwijshervormingen van 1990 zowel in het DKO als in het hoger kunstonderwijs hebben mijn lesopdrachten veranderd.

De brede muziekopleiding aan het Lemmensinstituut (koorzingen, zangles, piano, viola da gamba, Orff-instrumentarium, blokfluit) hebben de kiem gelegd om te blijven muziek maken.

Aan het conservatorium van Mechelen: piano, cello, zang, kamermuziek en zelfs een jaartje dwarsfluit.

Ook het zelf schrijven van muziek bleef mij boeien. Vooral de barokperiode. Zo heb ik aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel mijn 1ste prijs contrapunt en 1ste prijs fuga behaald.

In 1999 heb ik mijn mutatie van de muziekacademie Asse naar het Stedelijk conservatorium Mechelen aangevraagd. Dat kon, mits ik terug notenleer (nu AMV) wilde geven. Met plezier heb ik tot 2014 (41 jaar in het onderwijs) met de kinderen gewerkt. Vooral de 30 minuten Samenzang en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse optredens waren iets om samen met de leerlingen naar uit te kijken.